PimX Oy

Sukonkuja 4

36420 Sahalahti

info@pimx.fi

Pimporn Mompanao

info@pimx.fi

040 653 3322

Copyright © 2016-2017

PimX Oy

PALUU ETUSIVULLE

carado.html

1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

    Vuokra-aika alkaa matkailuauton  luovutushetkestä.


2. VARAUSMAKSU / PANTTI 

    Varausmaksu/pantti on 300 €. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varasumaksua ei ole

    suoritettu kolmen päivän kuluessa varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle

    takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana siivottuna, astiat tiskattuna, tankattuna ja muutoinkin siinä kunnossa

    kun auto oli vuokraushetkellä. Pantti maksua ei tarvitse suorittaa kun kirjaamme luottokortin tiedot


3. VUOKRAN MAKSU 

    Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä viimeistään seitsemän päivää ennen

    vuokraustapahtumaa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä varausmaksua

    ei palauteta. Vuokran loppuosan voi maksaa myös pankkikortilla auton noudon yhteydessä, sovitun mukaan.


4. VUOKRAAN SISÄLTYY

    Käyttöopastus, wc-kemikaalit, matkailuauton vakuutus 1800 € omavastuulla (omavastuun alennus mahdollisuus 1000 euroon tai 

    600 euroon sopimuksen mukaan), sopimuksen mukaiset ajokilometrit, ruokailuvälineet ja astiasto kuudelle, ruoanlaittovälineet. 

    Auto on tankattu ja toinen kaasupulloista on avaamaton.


5. VAKUUTUKSET

    Matkailuautossa  on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 1800 €.

    Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 1800 € seitsemän päivän kuluessa

    vuokra-ajan päättymisestä. Omavastuuta voi pienentää lisämaksusta 1000 euroon tai 600€ per vahinko. Vahingot matkailuauton

    asunto-osassa eivät ole vakuutuksen piirissä. Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta,

    huolimattomuudesta, tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai

    huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot.


6. MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

    Vuokranantaja  luovuttaa matkailuauton vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Ennen matkailuauton

    luovutusta vuokranantaja ja vuokraaja tarkistavat yhdessä auton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai

    rikkoutuneet osat.


7.MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

    Vuokranantajalla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta jos vuokralainen on jättänyt ko asiat

    hoitamatta: Sisäsiivous 150 €+lattiamattojen pesu 100 € tarvittaessa, astioiden tiskaus 80 €, wc-kasetin tyhjennennys

    120 € ja auton tankkaus, lisäkilometrit á 0,40€/km. Kaasupullon täyttö 35 €. Em. vuokralainen on velvollinen korvaamaan

    laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta. Matkailuautoa palautettaessa vuokralle antaja ja

    vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan

    alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle.

    Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä

    ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

a. Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, tankattuna, huolellisesti

    siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä

b. Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon

    kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle seuraavan viikon

    vuokran kokonaisuudessaan.

c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus

    laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

d. Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun

    vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

e. Autossa on kaksi kaasupulloa. Käytetyn kaasupullon tilalle vaihdetaan uusi vaihtopullo.

  1. f. Matkailuauto palautetaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana samaan paikkaan mistä se oli noudettu PimX Oy:n edustajan  

    ollessa paikalla auton palautushetkellä.


8. MATKAILUAUTON KÄYTTÖ

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä

    noudattamaan autoa ajaessaan ja muutoinkin käyttäessään matkailuautoa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

    Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

b. Vuokraaja sitoutuu itse käyttämään matkailuautoa. Matkailuautoa ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin

    vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuautoa saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa

    erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva

    B-ajokortti. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä 3500 kg.

  1. c.Matkailuauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen        

    virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d. Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.

e. Vuokraamon luovuttaessa matkailuauton vuokraajalle kumpikin osapuoli osaltaan tarkistaa auton kunnon.

  1. f.Matkailuautossa tupakointi ehdottomasti kielletty. Mikäli autossa todetaan jälkitarkastuksessa tupakoidun veloitetaan siitä 1000 €. Lemmiikieläimet ovat tervetulleita mukaan matkailuautolomalle, lemmikkisiivous 199€ tämä tulee varata ja maksaa etukäteen.

  2. g.Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään 

   tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa 

   auton matkustajia, muita sivullisia tai autoa. auton kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.

  1. h.Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuauton normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista  

   yms. ja huolehtimaan että käyttää auton sähkölaitteita niin, että auton akut eivät pääse täysin tyhjenemään. Jos auton starttiakku 

   on tyhjentynyt vuokraajan omasta huolimattomuudesta esim. ajovalojen päälle jättämisestä parkkeerattuun autoon tai auton 

   kojelaudan 12V pistokkeiden liiallisesta käytöstä auton ollessa sammutettuna, on vuokraaja velvollinen itse hoitamaan auton 

   käynnistyksen/akkujen lataamisen niin, että auto saadaan käyntiin. Vuokraajaa suositellaan kytkemään auto leiriytyessä   

   verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa auton sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.


9. VASTUU MATKAILUAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

   Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki asuntoautolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan.

   Matkailuautosa on liikenne- ja kaskovakuutus. Mikäli vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, niin vuokralaisen omavastuu

   kussakin vahinkotapauksessa on 1800 €.  Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 1800 €

   käteisellä auton palautuksen yhteydessä tai laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palauttamisesta. Jos matkailuautolle tai 

   vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, matkailuauton 

   ajamisesta alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on 

   muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneen vahingon

   kokonaisuudessaan.

   Vuokraaja on velvollinen yllä luoteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

   a. Korvaamaan matkailuautolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot

   b. Korvaamaan matkailuautosta  vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

   c. Korvaamaan matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja  

       kotieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty ja niistä on määrätty sanktiot kohdassa 8f )

   d. Suorittamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattomattoman vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen 

       mukaisen vuorokausimaksun (120 €), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

   e. Jos raitisvesisäilöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on    

       velvollinen maksamaan vahinkonkorvauksena 2000 €.

   Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen

   perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

   Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- 

   ja pysäköintivirhemaksut, ylinpeussakot, rangasitusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella

   vuokraamolle määrätyt maksut.


10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

  1. a.Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuautossa ilmenneestä virheestä tai matkailuautoa kohdanneesta  vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

  2. b.Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan 

    selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle.Ensin puhelimitse vuokraamolle ja sitten täyttämällä vahinkoilmoituslomake  

    vahinkotapahtumasta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan

    epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille

    ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

  1. c.Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.


11. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

    Vuokraamo luovuttaa matkailuauton vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi

    vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuauton käytöstä. Ellei vuokraaja saa

    matkailuautoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo

    ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista.Vuokraamo voi hyvittää osan

    vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.


12. VUOKRAAMON VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ

    Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan

    vuokraajalle korvata menetyttyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. Jos matkailuauton kunnosta johtuva virhe

    on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai

    muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa.

    Matkan keskeytyminen korvataan auton vakuutuksen, matkan keskeytymisestä määräämällä tavalla. Vuokraajalla on

    oikeus vakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen määränpäähän tai takaisin

    lähtöpaikkaan.


14. VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

    Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa.

    Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu palautetaan, vähennettynä 100 € 

    järjestelykululla. Mikäli peruminen tapahtuu 29–21 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksua (300€) ei palauteta.

    Jos varaus perutaan 21-14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen maksamaan puolet sovitusta

    vuokrasta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen

    velvollinen suorittamaan sovitun vuokrahinnan kokonaisuudessaan. Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa

    perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja /

    vuokrasopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa

    asianmukaisesti. Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai

    sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon

    purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuauton viivytyksettä vuokraamolle.

    Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.

    Mikäli vuokraajana on yritys, myös vastuullisen kuljettajan luottotiedot tarkistetaan. 


 15. MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

    Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon lupaa on kielletty.

    Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan

    vuokrasopimukseen. 


16.SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

    Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen

    ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.